สำนักการกีฬา

KASETSART GO OPEN 2017


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน KASETSART GO OPEN 2017 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาพการแข่งขัน