กองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 11 พ.ค. 60

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 11 พ.ค. 60
ผลการแข่งขันมีดังนี้
คู่แรก คณะมนุษยศาสตร์ แพ้ วิทยาเขตศรีราชา 1 : 8 ประตู
คู่ที่สอง คณะประมง แพ้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 : 5 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (15 พ.ค. 60)
คู่แรก เวลา 17.00 น. วิทยาเขตกำแพงแสน พบ คณะศึกษาศาสตร์
คู่ที่สอง เวลา 18.20 น. โรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา พบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร