กองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 15 พ.ค. 60

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 15 พ.ค. 60
ผลการแข่งขันมีดังนี้
คู่แรก วิทยาเขตกำแพงแสน พบ คณะศึกษาศาสตร์ 6 : 1 ประตู
คู่ที่สอง โรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา พบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 : 6 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (16 พ.ค. 60)
คู่แรก เวลา 17.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พบ คณะวนศาสตร์
คู่ที่สอง เวลา 18.20 น. สำนักงานอธิการบดี พบ คณะวิศวกรรมศาสตร์