สำนักการกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 30 พ.ค. 60

ผลการแข่งขันมีดังนี้

คู่แรก สำนักงานอธิการบดี แพ้ บัณฑิตวิทยาลัย 0 : 4 ประตู

คู่ที่สอง วิทยาเขตกำแพงแสน ชนะ วิทยาเขตศรีราชา 1 : 0 ประตู ภาพการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีดังนี้

คู่แรก เวลา 17.00 น. โรงเรียนสาธิต โครงการพหุภาษา พบ บัณฑิตวิทยาลัย

คู่ที่สอง เวลา 18.20 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบ วิทยาเขตกำแพงแสน