สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 36


ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 36 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์