สำนักการกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ (รอบสอง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง