สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 5


ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 5 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์