การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาต่อใน มก. ประจำปีการศึกษา 2561
การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์
การแข่งขันเกษตรศาสตร์ GOOPEN 2017
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา
กีฬาเพื่อสุขภาพ บุคลากร มก. 60
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักการกีฬา

การตรวจหลักฐานประกอบการสมัครโครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจหลักฐานประกอบการสมัครโครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ให้นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีความประสงค์จะสมัคร ในโครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
นำหลักฐานประกอบการสมัครมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัคร ในวันที่ 25 – 29 กันยายน 2560 (ตามวันและเวลาราชการ) ได้ที่สำนักการกีฬา ชั้น 2 ห้องฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ติดต่อสอบถาม 02-9428772-3 ต่อ 126
โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้


1 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4 หลักฐานรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.2 ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ
5 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองประวัติผลงานการแข่งขันตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสมาคมกีฬา (ฉบับจริง พร้อมสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) (เป็นผลงานระหว่างปี 2557 - 2560)

ตารางการใช้สนามกีฬา

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด


ลิงค์น่าสนใจ

ข่าวสารล่าสุด

Login Form

Visitorcounter - VCNT

Today 200

Yesterday 2005

Week 2728

Month 4742

All 87319

Currently are 47 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.