สำนักการกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 53

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 53
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 53 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2562 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผลการแข่งขันในคู่เปิดสนามมีดังนี้
คู่แรก คณะเกษตร แพ้ วิทยาเขตศรีราชา 0-6 ประตู
คู่ที่สอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เอาชนะ วิทยาเขตกำแพงแสน 2-1 ประตู  ภาพการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 มีดังนี้
คู่แรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบ สำนักงานอธิการบดี เวลา 17.00 น.
คู่ที่สอง โรงเรียนสาธิต มก. พบ โครงการพหุภาษา เวลา 18.20 น.