สำนักการกีฬา

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 
วิทยาเขตกำแพงแสน เอาชนะ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรบ 4-0 ประตู 
คณะมนุษยศาสตร์ แพ้ สถาบันค้นคว้าฯ 4-8 ประตู ภาพการแข่งขัน
การแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 มีดังนี้
คู่แรก สำนักงานอธิการบดี พบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 17.00 น.
คู่ที่สอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบ คณะวนศาสตร์ เวลา 18.20 น.