สำนักการกีฬา

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. วันจันทร์ ที่ 1 เมษยน 2562

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. วันจันทร์ ที่ 1 เมษยน 2562
สำนักงานอธิการบดี เอาชนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7-0 ประตู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพ้จุดโทษ คณะวนศาสตร์ 2-3 ประตู (0-0) ภาพการแข่งขัน
การแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2562 มีดังนี้
คู่แรก โรงเรียนสาธิต มก. พบ คณะเกษตร เวลา 17.00 น.
คู่ที่สอง โครงการพหุภาษา พบ วิทยาเขตศรีราชา เวลา 18.20 น.