สำนักการกีฬา

โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักการกีฬา ประจำปี 2562


นายณัฐพงศ์ สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากร สำนักการกีฬา ประจำปี 2562 ณ ฟาวน์เทน ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรยากาศ