สำนักการกีฬา

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาคนใหม่


รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ให้การต้อนรับและส่งต่อมอบงาน ให้กับ นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562