สำนักการกีฬา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักกีฬาโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
และโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วังวนารีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 กำหนดการ ข้อปฏิบัติ แบบตอบรับ