สำนักการกีฬา

ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักการกีฬา  เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มคำรับรอง