สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ ครบรอบปีที่ 26


วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ ครบรอบปีที่ 26

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 26 วันที่ 20 ธันวาคม 2562