สำนักการกีฬา

โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่ 1/2563


นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่ 1/2563 ในช่วงภาคเช้าจะมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และกิจกรรมในช่วงภาคค่ำ มีงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลต่างๆให้กับบุคลากรสำนักการกีฬา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ