สำนักการกีฬา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาต่อ ใน มก. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาต่อ ใน มก. ประจำปีการศึกษา 2563