สำนักการกีฬา

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 24 ก.พ. 63

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 วันที่ 24 ก.พ. 63
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ฯ เอาชนะ สำนักงานอธิการบดี 2-0 ประตู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอาชนะจุดโทษ คณะวนศาสตร์ 3-2 ประตู (1-1) ภาพการแข่งขัน
การแข่งขันในวันที่ 27 ก.พ. 63 มีดังนี้
คู่แรก วิทยาเขตกำแพงแสน พบ คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 17.30 น.
คู่ที่สอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบ กองยานพาหนะฯ เวลา 18.50 น.