สำนักการกีฬา

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 วันที่ 27 ก.พ. 63

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 วันที่ 27 ก.พ. 63
คู่แรก วิทยาเขตกำแพงแสน เอาชนะ คณะมนุษยศาสตร์ 4-1 ประตู
คู่ที่สอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เอาชนะ กองยานพาหนะฯ 2-0 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (28 ก.พ. 63) มีดังนี้
คู่แรก วิทยาเขตศรีราชา พบ สำนักงานอธิการบดี เวลา 17.30 น.
คู่ที่สอง ร.ร.สาธิตฯ พหุภาษา พบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 18.50 น.