สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 46


วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 46

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบแจกัญดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 46 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์