กองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เปิดรับเอกสาร ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563


สำนักการกีฬา เปิดรับเอกสาร ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9.00 - 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

------------------------
ในส่วนของสนามกีฬา ทุกสนาม ปิดให้บริการถึงวันที่ 30 เมษายน 2563