สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 25


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา
ครบรอบปีที่ 25
วันที่ 19 เมษายน 2563
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 25 สำนักการกีฬาขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ รักษาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงไว้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้วเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เราจะเตรียมความพร้อมของสนามกีฬา และความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ไว้สำหรับทุกท่าน เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ แล้วพบกันครับ
#KUSPORTSOFFICE #KUFITANDFIRM #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนที่เรารัก #เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อคนที่เรารัก #โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน #socialdistancing #อยู่ห่างห่างอย่างห่วงห่วง