สำนักการกีฬา

การเปิดให้บริการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์


สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 18.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
---------------------------------
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด