สำนักการกีฬา

อังคารลั้ลลา KU ชวนกันวิ่ง


อังคารลั้ลลา KU ชวนกันวิ่ง : PreRun

เบิกโรง pre run เตรียมความฟิต ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม และ อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอังคารลั้ลลา KU ชวนกันวิ่ง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. - 18.30 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 ครั้ง รับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพ 1 กิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือเว็บไซต์ด้านล่าง และใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อยืนยันระยะทาง
***หมายเหตุ นิสิตต้องเดิน-วิ่งในสนามอินทรีจันทรสถิตย์ในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ประเภทการแข่งขัน
วิ่งเดี่ยว (ไม่) เปลี่ยวใจ
- นิสิตชาย และหญิง 5 อันดับแรก
บัดดี้ซี้ปึ้ก
- นิสิตจับคู่วิ่งคณะเดียวกัน 5 อันดับแรก
บัดดี้ซี้ต่าง (คณะ)
- นิสิตจับคู่วิ่งต่างคณะกัน 5 อันดับแรก
KU วิ่งหมู่ ยูฮู ลั้ลลา
- คณะ 5 อันดับแรก