สำนักการกีฬา

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564  สมัครได้ที่ http://admission.ku.ac.th/

*งดรับเอกสารในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2563 และ 1 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงปีใหม่