กองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร