งานบริหาร

งานบริหาร

 

     
 

นายโอฬาร วรัญญานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหาร

 
 

 

 
 

หน่วยบริหารและธุรการ

 
 

นายโอฬาร วรัญญานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบริหารและธุรการ

 
 

ธุรการและสารบรรณ

 

นางสาวนิปัทม์ ครองสนั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางธันยกานต์  นงนุช
พนักงานทั่วไป

นายเฉลย  แจ้งถิ่นป่า
พนักงานทั่วไป

 

นายสมรรถกล ต่วนเชียว
พนักงานขับรถ

 
 

บุคคล

 
 

นางสาวฤทัยภัทร ทับบำรุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 
     
 

หน่วยนโยบายและแผน

 
 

นางสาวอนงค์พรรณ  ขอพรกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน

 
นโยบายและแผน    ประกันคุณภาพ

นางสาวอนงค์พรรณ  ขอพรกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 
 

นายมหาด อินทร์ด้วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
 

หน่วยสารสนเทศ

 

นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ

 

นายศศิน วรจินดาพิทักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     
 

หน่วยการเงินและบัญชี

 
 

นางลาวรรณ์  อุ่นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

 
 

การเงิน

 

นางปภาขวัญ  ประสาทแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวปิยพร ปิยศักดิ์เมธากุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

บัญชี

 

นางพัตร์ศรัณย์  สุทธิกรกมล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

นางสาวเนตรนภา เต่าทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

     
 

หน่วยพัสดุ

 
 

นางสาวกีรติญา ยืนยง  
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

 

 

นายศุภศักดิ์  เชยชุ่ม
นักวิชาการพัสดุ

 

 

นางสาวศุษมา เมฆตรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ตารางการใช้สนามกีฬา

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด


ลิงค์น่าสนใจ

Visitorcounter - VCNT

Today 33

Yesterday 67

Week 100

Month 564

All 450547

Currently are 91 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.