กีฬาเพื่อสุขภาพ บุคลากร มก. 60

ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก

ตารางการแข่งขันรอบมหกรรม

ผลการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากร มก. วันที่ 19 เมษายน 2560

 

ผลการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ บุคลากร มก. วันที่ 20 เมษายน 2560

ผลการแข่งขัน วันที่ 21 เมษายน 2560

ผลการแข่งขัน วันที่ 24 เมษายน 2560

ผลการแข่งขัน วันที่ 25 เมษายน 2560

ผลการแข่งขัน วันที่ 28 เมษายน 2560