โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2559

นายณัฐพงศ์ สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักการกีฬา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยิมเนเซียม สำนักการกีฬา ก่อนเดินทางไปโครงการสัมมนาบุคลากร สำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ปราณบุรี บลู รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมกีฬาฮาเฮเพื่อสร้างความสัมพันธ์เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และรับประทานอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำ การประกวดแฟนซีประจำปี การกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภาพบรรยากาศ