โครงการประกวดวาดภาพบนกำแพงเชิงสร้างสรรค์ด้านกีฬา


ขยายเวลารับสมัครถึง 15 มกราคม 2565
โครงการประกวดวาดภาพบนกำแพงเชิงสร้างสรรค์ด้านกีฬา ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
ขอเชิญนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมประกวดออกแบบภาพวาดบนกำแพงที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ประวัติความเป็นมาด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้น โดยบันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัลขนาด 2x3 เมตร ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องสามารถวาดบนกำแพงได้จริง
ส่งผลงานได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก