สำนักการกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด งานบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด งานบริหาร