สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 26 วันที่ 19 เมษายน 2564

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา
ครบรอบปีที่ 26
วันที่ 19 เมษายน 2564
---------------------------
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 26 สำนักการกีฬาขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ รักษาร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจให้เข้มแข็งไว้ตลอดเวลา อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกาย แบบ New Normal ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้วเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เราจะเตรียมความพร้อมของสนามกีฬา และความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในแบบ New Normal เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ